Chuyên mục: Tin Tức Xuất Nhập Khẩu

Các phí local charge thường gặp trong hàng xuất, nhập, air

Trong hoạt động thương mại, một quá trình rất quan trọng bên cạnh thực hiện thanh toán là quá trình vận chuyển hàng hóa. Riêng việc vận chuyển hàng hóa trong nước đã phải chịu phí và việc lựa chọn công ty vận chuyển sao cho đảm bảo cũng đã vô cùng cần thiết. Hơn nữa, …