Chuyên mục: Đánh Giá Giáo Dục

Học Tiếng Anh Tại Apax English Có Tốt Không?

APAX English hiện nay đang được quảng cáo rất nhiều, tuy nhiên học tiếng anh tại Apax English có tốt không thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Có nhiều thông tin phản hồi về chất lượng đào tạo của Apax English rằng không tốt, giáo viên không quan tâm tới các học sinh, …